Szolgáltatásaink

Tehetséggondozás

Az intézmény fontos feladata a képességek kibontakoztatása, a tehetséges gyermekek felismerése, nyilvántartása, egyéni nyomon követése, a tehetségek gondozása és fejlesztése, élve az intézményi és az intézményen kívüli együttműködések lehetőségeivel.  A mikro csoportos tevékenységszervezés közben a differenciálás gyakorlata kiválóan alkalmazható a kiemelten tehetséges gyermekek nevelésében.

 Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik:

  • óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva
  • illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozások keretében.

 

Gyermektánc-népi játékok

A mozgásfejlesztés az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja a mentális egészség, az értelmi és szociális képességek alakulását is.Óvodánkban kiemelkedően magas a halmozottan hátrányos helyzetű,  roma származású gyermekek száma. Minden ami zene, tánc, ritmusra végzett mozgás, az  örömforrást jelent számukra, motiváló erővel bír. Ez az a tevékenység, amelyben ügyesebbek, tehetségesebbek az átlagnál, így könnyű bevonni őket ebbe a mozgásfejlesztési formába, mert ebben feloldódnak, sikerélményeket szereznek, nő az önbizalmuk, együttműködési készségük,  fejlődnek értelmi képességeik,  ezáltal fejlődik egész személyiségük. Megismerik az évszakokhoz kapcsolódó ünnepkörök néphagyományait, népszokásait, gyermek népi játékokat sajátítanak el, bővülnek ismereteik.

 

 

Varázs-kezek

Az évszakokhoz kapcsolódó népszokások, néphagyományőrzés adja az alapját a tárgykészítő kézműves foglalkozások anyagának. Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan egy-egy technikát sajátíthatnak el, miközben a gyermektánc, néptánc tehetséggondozó csoport népzenei anyagát  hallgatják, népdalait éneklik. A „Varázs-kezek”foglakozásokon valamennyi csoport érdeklődő gyermekei részt vehetnek, a foglalkozások téma választásait pedig beépítjük a vizuális nevelés anyagába.

 

 

Logopédia heti egy alkalommal.

Gyermekjóga heti 2 alkalommal.

Hitoktatás heti 1 alkalommal.

 

SNI-s gyermekek fejlesztése heti egy alkalommal gyógypedagógus segítségével.

 

Térítéses foglalkozás:
Csoportot vezeti: Bajkó Róbert
Játékos angol nyelv gyermekeknek heti 1 alkalommal.