Óvodánkról

Intézményünk a község egyetlen óvodája, fenntartója a helyi önkormányzat. A településen a község vonzáskörzetében, nagy forgalmú főúttól kb.100 m-re helyezkedik el.Az eredetileg két csoportra tervezett – a lakosság társadalmi összefogásával épített – óvodát a község fejlődésével, a megnövekedett igényekkel párhuzamosan három, majd öt csoportosra bővítették, így ma 120 gyermek befogadására alkalmas.Csoportjaink vegyes összetételűek.
Az óvoda épületében működik a község egyetlen, közétkeztetést ellátó konyhája. Óvodánk épülete folyamatos felújítást igényel, melyet mindig megteszünk anyagi lehetőségeink függvényében. Csoportszobáink tágasak, világosak.  Korszerű, esztétikus  igényes a gyermekek méretéhez igazodó bútorzattal rendelkeznek . Kellemes, harmonikus színek uralják. Összenyitható csoportszobák lehetőséget adnak a közös ünnepségek megrendezésére.  Minden kiszolgáló, szükségleteket ellátó helyiségnél fokozott figyelmet fordítunk a tisztaságra, az egészséges környezetre.
Az óvoda udvara többféle tevékenység kipróbálására ad lehetőséget. Füves és betonozott rész  egyaránt megtalálható .Felszereltsége sokat javult,(komplex mászójáték, rugós libikóka,láncos egyensúlyozó..),de további fejlesztés szükséges. Árnyékos, fás területek egyaránt megtalálhatók. Virágágyások lehetőséget adnak a növények gondozására.
Konyhánk törekszik az egészséges táplálék választékának bővítésére, a helyi ízvilág megismertetésére. Dolgozóink fokozottan szem előtt tartják a környezettudatos nevelés fontosságát, az egészséges életmódra nevelést, prevenciót. Egészségmegőrzés szempontjából fontos a megfelelő minőségű ivóvíz a szervezet számára A gyermekeket kis korban rá kell szoktatni a vízfogyasztásra,-egyre inkább mellőzve a cola,szörp-féleségeket. Ezért óvodánkban víztisztító berendezéssel   biztosítjuk a napi vízfogyasztásra alkalmas vizet.
Játékkészletünk, a személyiségfejlesztéshez szükséges szakmai eszköztárunk minden évben bővül. A kisgyermekeknek változatos tevékenységek gyakorlására van lehetősége az óvodai élet minden szakaszában. A tudatos nevelőmunka eredményeként a gyermeki játék, a művészeti tevékenységek - mese, vers, ének, zene, tánc, ábrázolás változatossága, a mindennapi életükkel kapcsolatos munka jellegű tevékenységek a gyermeki személyiség fejlesztésének hathatós szinterei.
Az óvodapedagógusaink fõiskolát végzett, jól felkészült szakemberek, akik az óvoda többi dolgozójával együtt, szeretetteljes légkörben teremtik meg a gyermekek érzelmi biztonságát. Valljuk, hogy minden gyermek hordoz magában valamilyen értéket, képességet amely alapot szolgáltat személyiségének fejlesztéséhez. Az egészségesen fejlődő gyermek boldog, kiegyensúlyozott, vidám, kedves, közvetlen, érdeklődő, pozitív énképpel rendelkező, kreatív, szociálisan érett, társaival együttműködő, megfelelő toleranciával, kommunikációs és kooperatív készséggel rendelkezik és fogékony az őt körülvevő világ megismerésére, megértésére. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek.

Tárt karokkal várunk minden kedves leendő óvodás gyermeket!

Kővágó Márta
óvodavezető